Regulamin

Serwis telefonów Warszawa

SERWIS TELEFONÓW WARSZAWA

Jeżeli interesuje Cię tylko profesjonalna wymiana ekranu dotykowego w Warszawie to trafiłeś najlepiej jak mogłeś. Oferujemy naszym klientom produkty i usługi związane z co raz szerzej rozwijającą się technologią mobilną GSM. Fakt, że jest to nasza pasja oraz wieloletnie doświadczenie w branży gwarantuje Państwu fachową i profesjonalna obsługę oraz produkty najwyższej jakości.

NAPRAWA EKRANU DOTYKOWEGO WARSZAWA

Jednym z głównych obszarów naszej działalności jest naprawa ekranu dotykowego w telefonach Samsung, HTC, Motorola, Nokia, iPhone, Sony. Trzeba pamiętać o tym, że żaden smartfon nie jest niezniszczalny, a upadek na podłogę często może skończyć się uszkodzeniem ekranu, co sprawia że po prostu nie da się korzystać z komórki. Potrzebna wymiana ekranu w iPhone? Nie ma problemu! Naprawa wyświetlacza w Samsungu? Żaden kłopot! Zazwyczaj serwisowanie realizowane jest na poczekaniu w naszym warszawskim punkcie pod adresem: ul. Chmielna 106 00-801 Warszawa. W zależności od modelu naprawa ekranu smartfona trwa od 10 do 30 minut. W naszym serwisie używamy tylko profesjonalnych akcesoriów wysokiej jakości, dzięki czemu mamy pewność że naprawiony przez nas sprzęt, będzie służyć klientowi przez długi czas. Rozbity ekran, brak reakcji na dotyk, problemy z wyświetleniem całej zawartości wyświetlacza, pęknięta matryca LCD? W większości modeli smartfonów konieczna będzie wymiana ekranu oraz wyświetlacza, a to dlatego, że są one fabrycznie sklejone na całej powierzchni i niestety nie ma możliwości rozdzielenia ich. Wyjątkiem jest serwis Nokia Lumia 520, 535 625 gdzie można wymienić sam ekran dotykowy bez potrzeby wymiany wyświetlacza. Zaufaj specjalistom z wieloletnim doświadczeniem w branży GSM. Bez znaczenia czy potrzebujesz naprawić iPhona, Samsunga, czy HTC. Naprawa ekranu to dla nas codzienność dlatego działamy szybko, sprawnie i skutecznie.

SKUP TELEFONÓW WARSZAWA

Poza serwisem prowadzimy również skup telefonów komórkowych. Jeżeli jesteś zainteresowany sprzedażą skontaktuj się z nami telefonicznie bądź mailowo. Dzięki wyrobionej pozycji na rynku możemy zaoferować atrakcyjniejsze ceny niż konkurencja. Po prostu sprawdź nas.

Regulamin Świadczenia Usług Serwisu Door to Door Czwarty Wymiar

Regulamin Świadczenia Usług Serwisu Door To Door Firmy Czwarty Wymiar (dalej „Regulamin”) określa warunki wykonywania usług Serwis Door To Door przez firmę Czwarty Wymiar, z siedzibą w Warszawie 02-017 Warszawa, Al. Jerozolimskie 123a lok B72, NIP 526-285-01-04. Serwis Czwarty Wymiar świadczy swoje usługi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający Serwis Czwarty Wymiar świadczenie usług serwisowych.
 2. W zakresie zawarcia i wykonywania usługi serwisowej strony uznają za wiążące oświadczenia woli i ustalenia dokonane z wykorzystaniem środków korespondencji elektronicznej. Klient wyraża zgodę na rejestrowanie i utrwalanie przez Czwarty Wymiar rozmów dokonanych przy użyciu tych środków.
 3. Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług serwisowych przed upływem dziesięciodniowego terminu od zawarcia umowy, zatem Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 ze zm.).
 4. Złożenie zlecenia oznacza zawarcie umowy serwisowej, do której w całości ma zastosowanie niniejszy Regulamin.
 5. Klient wyraża zgodę na przesyłanie mu drogą elektroniczną faktur VAT za wykonane usługi.
 6. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby prowadzenia usług serwisowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 02.101.926.). Administratorem danych osobowych jest Serwis Czwarty Wymiar.

I. Podstawowe zasady świadczenia usług Serwisu Czwarty Wymiar  

 1. Publikowane na stronie Serwisu Czwarty Wymiar przykładowe ceny napraw oraz podawany Klientowi w trakcie składania zlecenia orientacyjny koszt naprawy są określone na podstawie statystyk kosztów napraw dokonywanych wcześniej przez Serwis Czwarty Wymiar w ramach innych zleceń o podobnym charakterze. Treści te mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Czwarty Wymiar Telefony komórkowe Klaudia Grela wystawia Klientowi paragon lub fakturę VAT za wykonane usługi.

II. Zlecenie usługi

 1. Zlecenie usługi serwisowej składane jest wyłącznie za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej Serwisu Czwarty Wymiar.
 2. Klient zobowiązany jest do umieszczenia w Zleceniu prawdziwych danych osobowych oraz wskazania danych umożliwiających  nawiązanie z nim kontaktu przez Serwis Czwarty Wymiar.

III. Transport

 1. Przekazanie sprzętu do siedziby Serwisu Czwarty Wymiar odbywa się wyłącznie za pomocą usługi kurierskiej zleconej przez Serwis Czwarty Wymiar po otrzymaniu Zlecenia.
 2. Serwis Czwarty Wymiar zapewnia opakowanie do transportu tylko w drodzę powrotnej do klienta.
 3. Po dokonaniu naprawy Serwisu Czwarty Wymiar niezwłocznie przekazuje Klientowi naprawione urządzenie na podany przez niego adres. O wysyłce urządzenia Klient informowany jest e-mailem z numerem przesyłki.
 4. Wszystkie przesyłki są na czas transportu objęte ubezpieczeniem. Koszt ubezpieczenia ponosi Serwis Czwarty Wymiar.

IV. Diagnoza, wycena oraz naprawa

 1. Serwis Czwarty Wymiar dokonuje diagnozy urządzenia i w jej wyniku określa koszt usługi serwisowej.
 2. W przypadku braku innego postanowienia, diagnoza urządzenia jest dokonywana wyłącznie w zakresie usterki wskazanej przez Klienta.
 3. Klient nie ponosi opłaty za diagnozę urządzenia.
 4. Serwis Czwarty Wymiar dokonuje naprawy urządzenia z zastosowaniem oryginalnych części, zamiennych lub, w przypadku ich niedostępności w obrocie na rynku polskim, ich wysokiej jakości zamienników
 5. W wypadku, gdy w trakcie naprawy okaże się, że jej dokonanie wymaga naprawienia również innej, niewskazanej przez Klienta usterki, które skutkuje wzrostem kosztu usługi serwisowej ponad kwotę zaakceptowaną przez Klienta, Serwisu Czwarty Wymiar zwróci się do niego o akceptację tego kosztu.
 6. Jeżeli Klient nie zaakceptuje kosztu, bądź nie wyrazi zgody na naprawę dodatkowych usterek, co stanowi warunek skutecznej naprawy usterki wskazanej w zamówieniu, uważa się, że Klient rezygnuje z dokonania naprawy. W takiej sytuacji urządzenie zwracane jest do Klienta, po uiszczeniu przez niego zryczałtowanych kosztów przesyłek kurierskich oraz opakowania zwrotnego.
 7. Serwisu Czwarty Wymiar nie wydaje uszkodzonych części.

V. Koszty usługi

2. Na całkowity koszt usługi składają się:

 1. koszt usługi serwisowej, w tym koszt części zamiennych,
 2. zryczałtowane koszty przesyłek kurierskich oraz opakowańa zwrotnego,
 3. koszty zamówionych przez Klienta usług dodatkowych, jak: (simlock, kopiowanie danych, zmiana oprogramowania itp…
 4. Koszt usługi serwisowej określany jest w wyniku diagnozy urządzenia, zaś pozostałe koszty podawane są Klientowi w trakcie składania Zlecenia.
 5. Złożenie Zlecenia jest jednoznaczne z akceptacją przez Klienta zryczałtowanych kosztów przesyłki kurierskiej oraz opakowania, kosztu zamówionych usług dodatkowych oraz ewentualnego kosztu dodatkowego związanego z wybranym przez Klienta sposobem realizacji płatności za usługę.
 6.  Składając Zlecenie Klient określa limit kosztu usługi serwisowej. Oznacza to, że Serwis Czwarty Wymiar nie ma obowiązku uzyskania od Klienta odrębnej akceptacji dla kosztu naprawy niższego lub równego określonemu limitowi.
 7.  W sytuacji, kiedy koszt usługi serwisowej przekracza limit określony przez Klienta, Serwis Czwarty Wymiar skontaktuje się z Klientem celem uzyskania akceptacji kosztów usługi serwisowej.
 8.  Naprawa nie jest dokonywana, jeśli Klient nie zaakceptuje jej kosztu. W takiej sytuacji urządzenie zwracane jest do Klienta, po uiszczeniu przez niego zryczałtowanych kosztów przesyłek kurierskich oraz opakowania zwrotnego.

VI. Płatność

1. Serwis Czwarty Wymiar udostępnia swoim Klientom następujące metody płatności:

 1. płatność przelewem na konto Serwisu Czwarty Wymiar,
 2. płatność za pobraniem,
 3. odbiór w naszym serwisie, płatność przy odbierze.

VII. Czas realizacji usługi

 1. Serwis Czwarty Wymiar deklaruje wykonanie usługi w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, mierzonym od dnia wydania przez Klienta urządzenia kurierowi do dnia otrzymania naprawionego urządzenia z rąk kuriera. W przypadku wymiany ekranu dotykowego lub wyświetlacza (jeżeli jest na miejscu) jest to 1 dzień roboczy od dnia odebrania od kuriera paczki wysłanej do naszej firmy.
 2. Czas wykonania usługi ulega wydłużeniu o:
 •  czas oczekiwania na akceptację przez Klienta kosztu naprawy,
 •  czas oczekiwania na dokonanie przez Klienta zapłaty za usługę.

3. W szczególnych przypadkach (bardzo złożone uszkodzenia, urządzenia rzadko występujące w obrocie     na rynku polskim, brak dostępności części w obrocie na rynku polskim) Serwis Czwarty Wymiar poinformuje Klienta o możliwym czasie realizacji Zlecenia w ciągu 3 dni od wydania przez Klienta urządzenia kurierowi. W przypadku braku zgody Klienta na zaproponowany termin urządzenie zwracane jest do Klienta, po uiszczeniu przez niego zryczałtowanych kosztów przesyłek kurierskich oraz opakowania zwrotnego.

VIII. Wyłączenia odpowiedzialności

1. Serwis Czwarty Wymiar w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i programów danych przechowywanych w naprawianym urządzeniu.

2. Serwis Czwarty Wymiar nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w transporcie powstałe w sytuacji wykorzystania własnego opakowania Klienta, jeżeli opakowanie to nie spełnia wszystkich poniższych wymagań:

 1. zapewnia sztywność przesyłki,
 2. zabezpiecza urządzenie przed uszkodzeniem mechanicznym,
 3. uniemożliwia przesuwanie się urządzenia w opakowaniu,
 4. uniemożliwia samoczynne otwarcie przesyłki a uszkodzenie jest skutkiem niespełnienia tych wymagań.

3. Serwis Czwarty Wymiar  nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przekazanego do naprawy sprzętu oraz nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, o ile uszkodzenia te nie dotyczą w sposób bezpośredni usterki, której naprawa została zlecona.

IX. Gwarancja i reklamacja

 1. Czwarty Wymiar udziela 90 dniowej gwarancji na swoje usługi.
 2. O ile nie uzgodniono inaczej, okres gwarancji dla napraw urządzeń po kontakcie z cieczą lub wilgocią wynosi 90 dni.
 3. Gwarancja obejmuje jedynie zakres naprawionych lub wymienionych części urządzenia.

Gwarancja nie obejmuje nieprawidłowego działania sprzętu wynikającego z następujących zdarzeń mających miejsce w okresie udzielania gwarancji:

 1. uszkodzeń spowodowanych zalaniem urządzenia cieczą lub wilgocią
 2. uszkodzeń mechanicznych
 3. uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji i konserwacji sprzętu elektronicznego
 4. uszkodzenie plomby gwarancyjnej.
 5. uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy użytkownika lub stosowania nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych
 6. uszkodzeń spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio zdarzeniami zewnętrznymi takimi jak: powódź, pożar, przepięcie linii energetycznej lub teletechnicznej, uderzenie pioruna
 7. uszkodzeń powstałych z winy działania oprogramowania takiego jak : nielegalne lub nielicencjonowane oprogramowanie, wirusy komputerowe, programy śledzące
 8. uszkodzeń powstałych z winy producenta urządzenia takich jak: wadliwe sterowniki, oprogramowanie z wirusem, oprogramowanie uszkadzające urządzenie
 9. uszkodzeń spowodowanych próbą naprawy lub/i modyfikacji urządzenia, podejmowanej przez nieuprawnione osoby lub firmy
 10. Zgłoszenie reklamacji odbywa się poprzez wypełnienie formularza reklamacji, dostępnego dla Klienta na stronie www.telefony4w.pl lub w siedzibie naszej firmy.
 11. Transport urządzenia odbywa się na zasadach określonych dla zleceń napraw, również w zakresie zryczałtowanych kosztów przesyłek kurierskich i opakowań.
 12. Serwis Czwarty Wymiarzobowiązany jest ustosunkować się do reklamacji złożonej przez Klienta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jej otrzymania.
 13. Na podstawie diagnozy urządzenia Serwis Czwarty Wymiardokonuje naprawy lub podaje powody odmowy uznania uprawnień z tytułu gwarancji.
 14. W przypadku odmowy uznania uprawnień z tytułu gwarancji Klient podejmuje decyzję o:
 •  podjęciu naprawy odpłatnej,
 •  odesłaniu mu urządzenia w stanie, w jakim Serwis Czwarty Wymiarje otrzymał.

X. Sytuacje szczególne

 1. Klient może, w drodze oświadczenia woli dokonać sprzedaży urządzenia (naprawionego lub nie) Serwisowi Czwarty Wymiarza kwotę równą wymagalnemu zobowiązaniu Klienta wobec Serwisu Czwarty Wymiar.
 2. Jeżeli wskutek niedokonania przez Klienta zapłaty za usługę urządzenie nie zostanie przez niego odebrane, Serwis Czwarty Wymiar, zachowując szczególną staranność, podejmie nie mniej niż 3 próby kontaktu z Klientem w celu doprowadzenia do odbioru urządzenia. Jeżeli pomimo upływu 90 dni od powiadomienia Klienta o dokonaniu naprawy nie dojdzie do odbioru urządzenia, strony uznają, że dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży urządzenia za kwotę równą zobowiązaniu Klienta wobec Serwis Czwarty Wymiar.

3. W opisanych powyżej przypadkach własność urządzenia przechodzi na Serwis Czwarty Wymiar.

Warszawa, 20.05.2014